FOTO 1 Nieuwbouw Brinkers Food (tijdens bouwfase) (buitenkant)